Saturday, June 17, 2017

Ẩm Nguyệt

Dạo:

Thân mang ngọc báu nào hay,

Khắp nơi khổ sở loay hoay kiếm tìm.

Cóc cuối tuần:

雲 逃 玉 兔 展 姸 容,
一 隻 漁 舟 水 上 衝.

老 鶩 悾 悾 尋 暮 鼓,

殘 燈 苦 苦 望 晨 鐘.

庭 前 樹 折 人 亡 蔭,

火 裏 冰 消 佛 隱 蹤.

酌 酒 盲 翁 三 盞 喫,

不 知 飮 月 自 杯 中.

陳 文 良

Friday, June 16, 2017

GIÁ ĐỪNG

Nhạc và thơ Trần Văn Lương, Hát Hương Giang

LẠNH DẤU BUỒN

LẠNH DẤU BUỒN Nhạc sĩ Trần Văn Lương, Hát Hữu Nhân

LỐI MÒN NĂM THÁNG

Nhạc sĩ Trần Văn Lương, Hát Trúc Ly

MÀU LÁ XA NGƯỜI

Nhạc Thơ Trần Văn Lương, Hát Hương Giang

QUA SÔNG

Nhạc thơ Trần Văn Lương, Hát Quỳnh Lan

TRÊN CÁNH SẦU BAY

TRÊN CÁNH SẦU BAY Thơ nhạc Trần Văn Lương, Hát Quang Huy