Saturday, September 8, 2018

Lợi Đao

Dạo:
Can chi cãi cọ tháng ngày,
Một đao lóe sáng đoạn ngay cát đằng.
Cóc cuối tuần:
病 月 戴 愁 倚 破 雲,
學 僧 閙 論 假 和 眞.
殿 前 風 起 心 猶 動,
爐 裏 燼 寒 事 未 竣.
雙 老 捲 簾 知 得 失,
二 人 呈 話 辯 疏 親.
東 西 兩 院 爭 貓 子,
一 閃 刀 光 黑 白 分.
陳 文 良

Thursday, August 2, 2018

Lá Chết Bờ Vai

Dạo:

Ngậm ngùi lá rụng bờ vai,

Phải chăng lá muốn cùng ai tạ từ.

Cóc cuối tuần:

Lá Chết Bờ Vai

Quýnh quáng ráng chiều bay

Trên hàng cây nhạt bóng.

Gió khua cành dợn sóng,

Lá chết rụng bờ vai.

Friday, July 6, 2018

Rồi Mai Đây Xa Trại

Dạo:

Dù cho nắng cháy da trời,

Vẫn không ngăn được bước người tìm nhau.

Cóc cuối tuần:

Rồi Mai Đây Xa Trại

(Để ghi nhớ trại Họp Bạn Hướng Đạo

Thẳng Tiến XI tại Haymarket, Virginia)

Tuần họp bạn, mưa rào thương lánh mặt,

Virginia, nắng gắt tróc da trời.

Rừng cây xanh vui ấp ủ bóng người,

Đường đá sỏi, tiếng cười chen tiếng bước.

Thursday, June 21, 2018

Mỏi Mòn Đôi Mắt Mẹ

Dạo:

Lạnh lùng ngưỡng cửa thiên thu,

Mỏi mòn mắt mẹ, mịt mù bóng con.

Cóc cuối tuần:

Mỏi Mòn Đôi Mắt Mẹ

(Nhân chuyến đi thăm một người quen

trong nhà dưỡng lão)

Con có biết mẹ ngày đêm buồn khổ,

Từ khi con giận bố bỏ nhà đi.

Mẹ nhờ người liên lạc đã nhiều khi,

Nhưng con vẫn gan lỳ không nhượng bộ.


Con và bố từ lâu luôn cãi cọ,

Cả hai bên đều khó tính như nhau.

Mẹ loay hoay đứng giữa cũng điên đầu,

Chỉ còn biết khẩn cầu Trời ghé mắt.

Thursday, May 31, 2018

Tầm Ngưu

Dạo:

Tìm trâu lặn lội phương trời,

Nào hay tất cả tại nơi tâm mình.

Cóc cuối tuần:

其 牛 異 處 久 逍 遙,

牧 子 苦 尋 幾 暮 朝.

路 上 同 人 談 赤 竹,

江 中 舉 目 看 流 橋.

庭 前 從 諗 無 閒 話,

院 裏 慧 能 沒 絕 招.

垂手 回 鄉 深 谷 坐,

天 花 萬 朵 滿 .

陳 文 良

Friday, May 11, 2018

Hỏa Tai

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:

Chung quanh lửa đã ngập đầu,

Trong nhà người vẫn tranh nhau ghế ngồi.

Cóc cuối tuần:

火 災

屋 上 咆 炎 火,

逃 生 門 已 鎖.

廚 房 這 木 墩,

不 少 人 爭 坐.

陳 文 良

Thursday, April 19, 2018

Chén Thuốc Rầy

Dạo:

Mẹ cam thiên cổ đăng trình,

Để nhường cho cháu con mình phần ăn.

Cóc cuối tuần:

Chén Thuốc Rầy

(Như một nén hương để được cùng anh T

tưởng nhớ tới người mẹ hiền của anh)

Con của mẹ, mẹ cầu con thứ lỗi,

Vì chiều nay khi mệt mỏi về nhà,

Con sẽ không còn thấy bóng mẹ già,

Tựa vách lá nhìn ra như mọi bữa.