Monday, September 4, 2017

Bông Hồng Trắng

Nhân dịp Lễ Vu Lan, xin gửi đến quý anh chị một bài tôi viết thay lời nhà tôi để tưởng nhớ mẹ. Bài được viết vào tháng 7 ÂL năm 2001.

L

Thùy :

Đường luân hồi quạnh quẽ,

Cõi nghiệp thức mang mang,

Cất bước đi tìm mẹ

Bi thương đọng mấy hàng.

(Mục Kiền Liên lên đường tìm mẹ)

Tụng:

Bông Hồng Trắng

(Kính dâng U)

Rằm tháng bảy mưa trời không chấm đất,

Con lên chùa lòng u uất khôn nguôi,

Nhìn ai ai cũng hoa đỏ thắm tươi,

Mà tủi phận gắn lên người hoa trắng.

Thursday, August 31, 2017

Nghẹn Tiếng Kinh Chiều

Dạo:
Trời xanh chẳng biết xót thương,
Gây ra lắm cảnh đoạn trường mà chơi.
Cóc cuối tuần:
Nghẹn Tiếng Kinh Chiều
Chập choạng bóng hoàng hôn,
Sầu tuôn tuôn đứt nối.
Tiếng chuông ngầm dẫn lối,
Kinh sám hối dập dồn.

Thursday, August 3, 2017

Mộc Tượng

Dạo:
Vênh vang tượng đứng giữa trời,
Bên trong rỗng tuếch, nào người có hay.
Cóc cuối tuần:
木 像
木 像 傲 寒 霜,
凜 凜 威 風 鎮 四 方.
試 試 小 童 推 像 倒,
始 知 那 像 本 無 腸.
陳 文 良

Thursday, July 13, 2017

Tiễn Lê Xuân Lộc

Dạo:

Mới vừa gặp mặt nhau đây,

Mà sao đã vội xuôi tay sang bờ.

Cóc cuối tuần:


Tiễn Lê Xuân Lộc

(Tiếc thương người bạn thân QGHC, cùng khóa

CH8/NG ngày xưa, vừa vĩnh viễn ra đi)

Lộc ơi Lộc, khi nghe tin mày mất,

Tao sửng sờ: mày đi thật rồi sao ?

Đâu ngờ rằng vừa mới gặp lại nhau,

Mà phải sớm đớn đau câu vĩnh biệt.

Friday, June 30, 2017

Greenland Một Lần Đến

Dạo:
Chỉ toàn là đá với băng,
Mà sao lòng vẫn khăng khăng nhớ về.
Cóc cuối tuần:
Greenland Một Lần Đến
(Để nhớ lại những ngày ở Greenland.
Cám ơn chị Lệ-Chi và quý anh chị
trong nhóm Khoa Học Saigon)

Hòn đảo lạnh, quanh năm trùm băng tuyết,
Đất chỉ toàn là đá chết chỏng chơ.
Đêm mùa hè, dù khuya lắc khuya lơ,
Mặt trời vẫn ỡm ờ không chịu tắt.

Đoàn lữ khách, sau ít giờ gà gật,
Đã rộn ràng góp mặt, miệng cười toe,
Mắt nhắm mở cay sè,
Lòng hăng hái, chẳng hề nghe than vãn.

Saturday, June 17, 2017

Ẩm Nguyệt

Dạo:

Thân mang ngọc báu nào hay,

Khắp nơi khổ sở loay hoay kiếm tìm.

Cóc cuối tuần:

雲 逃 玉 兔 展 姸 容,
一 隻 漁 舟 水 上 衝.

老 鶩 悾 悾 尋 暮 鼓,

殘 燈 苦 苦 望 晨 鐘.

庭 前 樹 折 人 亡 蔭,

火 裏 冰 消 佛 隱 蹤.

酌 酒 盲 翁 三 盞 喫,

不 知 飮 月 自 杯 中.

陳 文 良

Friday, June 16, 2017

GIÁ ĐỪNG

Nhạc và thơ Trần Văn Lương, Hát Hương Giang